0
Phụ tùng Kiều Trang phân phối  nhãn hiện F&D tại Việt nam , cung cấp Vòng bi F&D đủ qui cách phù hợp với Công nghiệp, Nông nghiệp với giá cả cạnh tranh. Hiện chúng tôi đang có đủ các loại vòng bi Cà na, bi côn, bi cầu hiệu F&D. Vòng bi (bạc đạn) F&D được xuất khẩu đi trên 20 nước trên thế giới và đang được sử dụng rộng rãi tại Viêt nam.

Qui cách:
- Từ 16001 ~ 16012;

- 6000-2RS, 6000-ZZ, 6001-2RS, 6001-ZZ, 6002-2RS, 6003-2RS , 6004-2RS, 6004-ZZ, 6005-2RS, 6005-ZZ, 6006-2RS, 6006-ZZ, 6007-2RS, 6007-ZZ, 6008-2RS , 6009-2RS, 6009-ZZ, 6010-2RS, 6010-ZZ, 6011, 6011-2RS, 6011-ZZ, 6012, 6012-2RS, 6012-ZZ, 6013, 6013-2RS, 6013-ZZ.... 

- 6200-2RS, 6200-ZZ, 6201-2RS, 6201-ZZ, 6202-2RS, 6202-ZZ, 6203-2RS, 6203-ZZ, 6204, 6204-2RS, 6204-ZZ, 6205, 6205-2RS, 6205-ZZ, 6205-N, 6206, 6206-2RS, 6206-ZZ, 6206-N, 6207, 6207-2RS, 6207-ZZ, 6207-N, 6207-NR, 6208, 6208-2RS, 6208-ZZ, 6208-N, 6208-NR, 6209, 6209-2RS, 6209-ZZ, 6209-N, 6209-NR, 6210, 6210-2RS, 6210-ZZ, 6210-N, 6210-NR, 6211, 6211-2RS, 6211-ZZ, 6211-N, 6211-NR, 6212, 6212-2RS, 6212-ZZ, 6212-N, 6212-NR, 6213, 6213-2RS, 6213-ZZ, 6213-N, 6213-NR, 6214, 6214-2RS, 6214-ZZ, 6214-NR, 6215, 6215-2RS, 6215-ZZ, 6215-NR, 6216, 6216-2RS, 6216-ZZ, 6216-NR, 6217, 6217-2RS, 6217-ZZ, 6217-NR, 6218, 6218-2RS, 6218-ZZ, 6219, 6219-2RS, 6219-ZZ, 6220, 6220-2RS, 6220-ZZ.

- 62202-2RS, 62203-2RS, 62204-2RS, 62205-2RS, 62206-2RS, 62207-2RS, 62208-2RS, 62209-2RS, 62210-2RS, 62211-2RS, 62212-2RS.

- 6222, 6222-2RS, 6222-ZZ, 6224, 6224-2RS, 6224-ZZ.

- Từ 62302-2RS ~ 62312-2RS.

- 606-2rs, 608-2rs, 609-2rs, 626-2RS, 627-2rs, 628-2rs, 629-2RS.

- Từ 6300-2RS, 6300-ZZ ~ 6320-2RS, 6320-ZZ.

- Từ 6801-2RS ~ 6806-2RS, 6900-2RS ~ 6908-2RS.

- 62200-2rs, 62201-2rs, 62202-2rs, 62203-2rs, 62204-2rs, 62205-2rs, 62206-2rs, 62207-2rs, 62208-2rs, 
62209-2rs, 62210-2rs, 62211-2rs, 62212-2rs, 62302-2rs, 62303-2rs, 62304-2rs, 62305-2rs, 62306-2rs, 62307-2rs, 62308-2rs, 62309-2rs, 62310-2rs, 62312-2rs,

Gối đỡ F&D
Khách hàng có nhu cầu lấy sỉ và lẻ vòng bi & gối đỡ F&D , hoặc các sản phẩm phụ tùng xe máy khác xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau :
PHỤ TÙNG XE MÁY KIỀU TRANG 
Địa chỉ : 32/4k Đông Lân , Bà Điểm , Hóc Môn , TPHCM 
Điện thoại : 0975 073 480 / 0927 034 656 
Email : trang.hcm12345@gmail.com 

Đăng nhận xét

 
Top